1200s - Unknown Monk - Tabula Peutingeriana (Detail)